شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ماهی خورک

ماهی خورک

/post-1716/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 17 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک، روتنه آبی و سبز براق، زیر تنه قرمز، گلو و گردن سفید نخودی و منقار تیره است (درپرنده ی ماده، نیم نوک پایین قرمز است) . در پرواز، که سریع و مستقیم و در سطح پایین نزدیک به آب انجام می گیرد. در جا بال زنی نیز دارد، درخشندگی سبز...