شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مجارستان

كشور مجارستان, سرزمین رودهای پرآب

/post-6517/

سیاست میراث فرهنگی مجارستان بر اصل استفاده مداوم و طولانی از امکانات فرهنگی استوار است مهم ترین تحول صورت گرفته در بخش میراث فرهنگی کشور مجارستان طی چند سال گذشته اعطای مجدد مسوولیت حفاظت از بناهای یادبود به حوزه فرهنگ کشور است. بخش مذکور به مدت چندین دهه از بخش فرهنگ مجزا بود. سیاست میراث...

شهرشب های روشن

/post-4471/

رقص نور‌ها و تلألوشان در آب‌های دانوب، در کنار آوازخوان‌های شبانه فقط در کافه‌های نمور و خلوت حاشیه این رود رویایی‌ از پایتخت مجارستان، شهری ساخته‌ که هر گردشگری را به این تصمیم می‌رساند که یک بار دیگر باید به این شهر بیاید . خیلی‌ها در نگاه اول دلباخته بوداپست می‌شوند و بعضی‌ها هم بعد از...