شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

محبوب ترین و منفورترین شهرهای آمریکا

محبوب ترین و منفورترین شهرهای آمریکا

/post-4933/

در نظرسنجی برگزار شده از خوانندگان پرسیده شد که شهرهای آمریکا را بر اساس "دوست داشتنی بودن" آنها رتبه بندی کنند. نتیجه این نظرسنجی به قرار زیر است. ● دوست داشتنی ترین شهرها ۱۰. برانسون، میزوری امتیاز: ۸۲.۸ تازه واردین به برانسون مردم آن را مردم خوبی می یابند و این شهر برای بازدیدکنندگان...