شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مدرسه های نیشابور در سده های چهارم و پنجم قمری

مدرسه های نیشابور در سده های چهارم و پنجم قمری

/post-6416/

«... در پی مطالعه معلوم شده است که «نظامیه» و «مدرسه‌ی ابوحنیفه»، هرگز نخستین مدرسه‌های علمیه‌ی اسلامیه نبوده‌اند که البته مدت‌ها (بیش از ۱۶۵ سال) قبل از آن تاریخ مدارسی چند، در ماوراء‌النهر و خراسان تاسیس و دایر گشته است. ... چیزی که باید با نوعی از شگفتی بدان برخورد کرد آن است که مورخان...