شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مدرسه و مسجد سپهداری

مدرسه و مسجد سپهداری

/post-5788/

این مدرسه اولین مرکز علوم دینی و مدرسه در اراکه. مدرسه سپهداری به عنوان اولین بنای شهری با اقتباس از سبک مدارس دوره صفویه و با کاشی کاری های ظریف و زیبای دوره قاجار یکی از بناهای موجود در مجموعه بازار اراکه. این مدرسه به وسیله یوسف خان سپهدار (پدر داماد فتحعلی شاه قاجار) بنا شده و آیت الله...