شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مدیریت ناتوان آسیب شناسی صنعت گردشگری

مدیریت ناتوان,آسیب شناسی بر صنعت گردشگری

/post-7259/

هنوز و پس از گذشت سالیان دراز،صنعت گردشگری در ایران، نه تنها به سهم قابل قبولی درمحاسبه درآمد ملی دست نیافته است بلكه،همین سهم ناچیز هم هر سال با افول بیشتری مواجه می شود و این در حالی است كه بنا به شهادت آمارهای جهانی ایران جزو ۵ كشور بالقوه توانمند در زمینه جذب گردشگر خارجی است. هرچند در...