شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مدیریت واحد خانه داری در صنعت هتلداری معاصر

مدیریت و ارزيابي واحد خانه داری در صنعت هتلداری معاصر

/post-7060/

موثرترین روش در ارزیابی استانداردهای واحد خانه داری, مدیریت صحیح و اصولی می باشد كه این مدیریت و نظارت, نه تنها شامل بررسی طبقات و مكانهای خارج از رویت ساختمان می شود بلكه اقامت در هتل و استفاده از خدمات ارایه شده را نیز شامل می شود ● فهرست كنترل خانه‌داری ▪ مواردی كه باید در اتاق چك و...