شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مراسم سلطنتی

مراسم سلطنتی

/post-4379/

برطبق یک سنت برهمائی قدیمی، با شروع فصل کاشت برنج در مزرعه بزرگ قصر جشن با شکوهی برگزار می شود. کسانی که اجرای مراسم گوناگون را به عهده دارند لباس های رنگی می پوشند و میزان وفور محصول برنج را پیش گویی می کنند. منبع:eligasht