شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مرا به دورها و دورها ببر

مرا به دورها و دورها ببر

/post-4943/

ستارگان را دیدیم / امواج را و شن‌ها را نیز و علی رغم بلایای نامنتظر و فریادها، اغلب، به همان اندازه بی حوصله بودیم که اینجا. شارل بودلر بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان «هر کجا» آیا همین رنگ است؟ مهدی اخوان ثالث آیا سفر و دیدن نقاط مختلف عالم ما را از ملال...