شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مرصع کاری

مرصع کاری

/post-2891/

یکی از شاخه های صنایع دستی سنگی مرصع کاری است . مرصع به معنی آنچه با جواهر تزئین شده باشد، است.(جواهر نشان)هنر مرصع کاری عبارت است از نشاندن جواهر(سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی)بر روی ظروف ، زیور آلات و اشیاء تزئینی دیگر . تاریخچه از هزاران سال پیش ساخت زیور آلات و یا ظروف تزئینی و نشاندن نگین...