شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مرغ حق

مرغ حق

/post-1682/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش کوچک و گوشپرها یش کوتاه است. از سه گونه ی دیگر مرغ حق به دشواری تمیز داده می شود. سر نسبتا بزرگ؛ گوشپرها کوچک به رنگ قهوه ای خاکستری (قهوه ای گل اخرایی) با صورت کمرنگ تر، و حاشیه ی تیره در اطراف چشمان زردش دیده می شود. همچنین پر...