شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مرغ حق جنوبی

مرغ حق جنوبی

/post-1683/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 21 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه مرغ حق است، با این تفاوت که روتنه شنی خاکستری روشن، بدون خال های سفید روی تاج یا پشت گردن و زیر تنه خاکستری با رگه های نازک سیاه است. حلقه ی دور چشم زرد پاها از پرهای خاکستری شنی با لکه های ریزتیره پوشیده شده است. پرنده ی جوان با...