شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مسافران هند ایران

مسافران هند ايران

/post-6518/

سفر به جیرفت سفر متفاوتی است با دیگر سفرها. هر لحظه‌اش یک غافلگیری غیرمنتظره است. هر آنچه انتظار نداری، می‌یابی. آب‌وهوایی متفاوت و پوشش گیاهی عجیب. همجواری و همسایگی درختان میوه سردسیر و گرمسیر. نه، شما به کشور دیگری وارد نشده‌اید و اولین کسی هم نیستید که چنین احساسی پیدا می‌کنید. حتما...