شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مسافرت از منظر جیب بابام

مسافرت از منظر جیب بابام

/post-4884/

کارشناسان سفر را به چند دسته تقسیم کرده‌اند. سفر زمینی، سفر هوایی، سفر دریایی؛ اما من این تقسیم‌بندی را قبول ندارم و خودم به گونه‌ای دیگر سفر را تقسیم‌بندی می‌کنم. مسافرت رفتن ما و مسافرت رفتن بقیه! این تقسیم‌بندی درست‌ترین تقسیم‌بندی مسافرت است که دانشمندان بعدها به آن پی‌خواهند برد....