شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مسجد جامع کبیر

استان یزد

/post-219/

استان یزد دربردارنده مجموعه بسیار با ارزش ازمیراث فرهنگی ایران زمین، درسده های گوناگون تاریخی است. عناصر مادی و معنوی فرهنگی موجود در استان یزد، به گونه‎ای است که بررسی تاریخی را از روزگار پیش دادیان تا کنون کاملاً فراهم کرده است. صدها مسجد، آب انبار، بازار، کاروان سرا، ساباط، قلعه، کاخ،...