شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مسجد خواجه خضر

مسجد خواجه خضر

/post-5818/

این بنا در محله خواجه خضر کرمان قرار داره و ظاهرا بنای اولیه ش به روزگار فرمانروایی قراختاییان در اوایل قرن هفتم هجری قمری بر می گرده که متاسفانه در زلزله تیرماه ۱۳۶۱ شمسی ویران و بنای جدیدی جایگزینش شد. محله خواجه خضر کرمان از محل های بسیار قدیمی شهر کرمان هست که آثار تاریخی فراوانی داره...