شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مسجد شاه امام

مسجد شاه (امام )

/post-4103/

مسجد امام یکی از مهم ترین بناهای عصر صفویه حساب می‌شه که به فرمان شاه عباس اول ساخته شده و قبل از این به نام‌های مسجد شاه، مسجد سلطانی و مسجد جامع عباسی شهرت داشته. این بنا اوج هنر دوران صفویه رو نشون می‌ده و یکی از آثار ملی ایرانه. منبع:hamgardi