شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مسجد وکیل

بازار وکیل شیراز

/post-584/

این بازار بخشی از مجموعه‌ی وسیعی بوده است که با انتخاب شیراز به پایتختی، به فرمان کریمخان زند میان سال‌های 1183 - 1187 در محوطه‌ی وسیعی میان ارگ و اندرونی، با همکاری گروهی از معماران، صنعت‌گران، و استادکاران معروف آن روزگار ساخته شد (1) گفته‌اند کریمخان با مشاهده‌ی بازار قیصریه لار دستور...

بازار وکیل

/post-282/

از بازارهای شیراز است که در زمان کریم خان زند (۱۱۷۲ - ۱۱۹۳ ه.ق) در شرق شیراز در محله درب شاهزاده، در کنار مسجد وکیل و در شرق میدان شهدا احداث شده است. معماری این بنا بر گرفته از بازار قیصریه لار و همچون بازارچه بلند اصفهان ساخته شاه عباس کبیر است اما عرض بازار وکیل بیش از سایر بازارهاست....