شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مسجد چهل ستون

مسجد چهل ستون

/post-5823/

این مسجد از یادگارهای حاج آقا علی زعیم الله تاجر معروف عصر قاجاره که مجموعه بازار، کاروانسرا، آب انبار و مسجد چهل ستون در خیابان شریعتی کرمان از او باقی مونده. او این مسجد رو به سبک مسجد چهل ستون شیراز ساخت و در آن زمان بیش از یکصد هزار تومان خرجش کرد. منبع:hamgardi