شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مشبک کاری فلز

مشبک کاری فلز

/post-2895/

هر اثر هنری باید حاکی از ارزش خود باشد و جنس و اعتبار واقعی و اصلی آن اثر است که اهمیت دارد . مادامی که تاریخچه آثار هنری را نشناسیم و قصد هنرمند خلاق را نیابیم چه بسا که در قضاوت راجع به آن اثر و خالق آن دچار اشتباه شویم . از آنجا که نوسازی و صنعتی شدن سریع ایران در چند دهه اخیر ، اثری...