شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مشهد شهری که بود

مشهد , شهری که زيبا بود

/post-6555/

در چند دهه قبل مشهد شهری بسیار زیبا ، سالم و دوست داشتنی بود. در این شهر احساس آرامش و سرزندگی موج می زد ، بافت شهری و معماری آن بسیار با محبت و جذاب بود. ولی اکنون از آن شهر زیبا دیگر هیچ خبری نیست. شهر زیبا، آشنا و مهربان با همه ، به شهر نازیبا، نا آشنا و نامهربان تبدیل شده است. مشهد...