شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مضاعف دوزی

مضاعف دوزی

/post-2896/

مضاعف به معنای دوچندان ، هرچیز دوچندان شده ، دو برابر و افزون... مضاعف شدن دوچندان شدن ، در فرهنگ عمید نیز ، مضاعف دو برابر و دو چندان معنی گردیده است. اما در اصطلاح هنری مضاعف دوزی به دوختی گفته می شود که بخیه ها در دو مرحله روی هم دوخته شده و نیز رنگهای مورداستفاده از نظر تیرگی بر دوخت...