شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

معبد زنگ بزرگ

معبد زنگ بزرگ‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏ ‏‎

/post-4225/

معبد زنگ بزرک یا ‏Da Zhong Temple‏ که در لفظ عامه مردم به ‏Jue Sheng Temple‏ نیز موسوم است یکی از معابد بودائی قدیمی ‏است که در جاده ‏Beisanhuan‏ واقع گردیده است. ین معبد قدیمی در سال 1733 و در زمان حکومت امپراتور ‏Yongzheng‏ از سلسله ‏حکومتی(‏Qin (1644-1911‎‏ تاسیس گردید.‏ این معبد قدیمی...