شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

معبد لاما

معبد لاما ‏‏ ‏

/post-4221/

این معبد یکی از بزرگترین و بهترین معابد حفظ شده در شهر پکن است که متعلق به سال 1694 و سالهای حکومت سلطنت ‏Qing (1644-‎‎1911‎‏) می باشد و به عنوان محل استراحت و زندگی امپراطور ‏Yongzheng‏ ( سومین پادشاه این سلسله ) بوده است.این معبد در سال 1744 ‏به طور کلی تغییر کاربری داده و به یک معبد...