شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

معرفی مکانهای ایرانی پسند در نوروز

معرفی مکانهای ایرانی پسند در نوروز

/post-5753/

هندوستان، کشوری که نامش را از دیرباز در کتاب های تاریخ مان زیاد خوانده و شنیده ایم. از فتوحات نادرشاه افشار و الماس های گرانقیمت کوه نور و دریای نور گرفته تا استعمار انگلیس و کمپانی هند شرقی و حتی ورود گیاه چای به ایران. گویی تاریخ ایران و هند به نوعی با هم گره خورده اند. تا چندین سال هم...