شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

معماری عجیب خانه های رنگارنگ در بولیوی

معماری عجیب خانه های رنگارنگ در بولیوی

/post-5933/

سبک جدیدی از ساختمان‌سازی در حومه‌ی شهرهایی هم‌چون ال‌آلتو، بولیوی به‌وجود آمده است که هر رهگذری را به توقف وا می‌دارد. این ساختمان‌های رنگارنگ ساخته‌ تنها یک معماراند؛ اما نمایانگر عقاید ملی و فرهنگی دوسوم جمعیت بولیوی‌اند. این‌گونه عمارت‌های رنگی که به زبان محلی چولت نامیده می‌شوند...