شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

مغان خسته از راه در شاهین دژ آرام گرفتند

مغان خسته از راه در شاهین دژ آرام گرفتند

/post-4555/

پیش از اسلام بزرگان دین زرتشت برای عبادت و نیایش به آتشکده آذرگشسب واقع شده در تخت سلیمان می‌رفتند. آنها به دنبال مکانی بودند که رنج راه را برایشان کم کند، از این رو در نزدیکی تخت سلیمان بنایی ساختند که به مرور تبدیل به شهری شد با نام شاهین‌دژ. شاهین‌دژ یکی از شهرهای جنوبی استان آذربایجان...