شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مفاهیم و ماهیت در گردشگری

مفاهیم در گردشگری

/post-6709/

دنیای ما ، دنیای پر از شگفتی ها و جاذبه هاست. کشورهای مختلف با فرهنگ های متفاوت، شهر های کوچک وبزرگ، با آداب و رسوم و ابنیه گوناگون،با طبیعت متنوع و رنگا رنگ، مردمان دیگر کشورها را به میهمانی خود فرا می خوانند و صنعت جهانگردی این رابطه را تسهیل و تحکیم بخشیده است. جهانگردی پلی بین کشورها و...