شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی

مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی

/post-4661/

2 / 10 بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی واقع در میدان عالی قاپو اردبیل و از آثار ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو است بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی پس از وفات وی در سال 735 ه.ق به وسیله فرزند وی صدرالدین موسی پایه گذاری شد و سپس در طول ایام پس از شروع حکومت صفویه با توجه به ارادت خاصی که...