شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ملنیک Melnik

ملنیک (Melnik)

/post-4488/

ملنیک به دو دلیل شناخته شده است. این کوچکترین شهر در بلغارستان است ، و بهترین شراب ها را در کشور دارد. شما باید چند دقیقه از خیابان اصلی شهر پیاده بروید ، اما می توانید برای ساعت ها در کافه های محلی بنشیند و نوشیدنی بنوشید و لذت ببرید. اگر وقت کافی داشته باشید ، سنگ هرم ملنیک (pyramidal...