شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منابع آبی ایران

منابع آبی ایران

/post-4855/

آب نشانه‌ آبادانی و زندگی است. از این نظر منابع آبی در حوزه گردشگری کشورهای مختلف نقشی پررنگ دارند. بسیاری از کشورهای توسعه یافته سعی کرده‌اند از منافع اقتصادی حاصل از گردشگری در بهبود منابع آبی خود و همچنین رسیدگی به آنها برای توسعه پایدار بهره ببرند. ایران هم دارای منابع آبی بی‌شماری است...