شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مناره زیار تنها نمونه باقیمانده از مناره های سه طب

مناره زیار تنها نمونه باقیمانده از مناره های سه طبقه اصفهان

/post-5226/

مناره زیار بلندترین بنای قدیمی اصفهان با ارتفاع بالغ بر ۵۰ متر و ۱۶۰ پله در منطقه شرق اصفهان واقع است و به دوران سلجوقی تعلق دارد. این مناره بر روی پایه آجری و هشت گوشه در سه طبقه بنا شده است که دو طبقه فوقانی مناره با استفاده از شیوه قطار بندی تزئین شده و در پایه مناره مسجدی وجود داشته که...