شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مناطق دیدنی زنجان

مناطق دیدنی زنجان

/post-6552/

● گنبد سلطانیه گنبد سلطانیه در شهر سلطانیه و در ۳۵کیلومتری شهر زنجان واقـع شده و بنای آن بدستورسلطان محمدخدابنده ازسال۷۰۴هجری قمری شروع و در مدت ۹سـال در تاریخ ۷۱۳ هجری قمـری پایان یافته است. این گنبد با۵/۴۸ متر ارتفاع و۶/۲۵متر قطر دهانه پس از کلیسای کاتورال سانتاماریا فلورانس ایتالیا و...