شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه آناتولی جنوب شرقی

تركيه منطقه آناتولی جنوب شرقی

/post-6601/

منطقه آناطولی جنوب شرقی این منطقه، کوچک ترین بخش از مناطق هفتگانه ترکیه است. در شمال عراق و سوریه، در جنوب منطقه آناطولی شرقی، در شرق منطقه مدیترانه و در غرب ایران واقع است. این منطقه با مساحت ۵۷هزار کیلومتر مربعی خود ۵/۷ درصد از خاک ترکیه را در برمی گیرد. با سوریه و عراق هم مرز است. مرز...