شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه دریای سیاه کارادنیز

منطقه دریای سیاه کارادنیز تركيه

/post-6693/

این منطقه که نام خود را از دریای سیاه گرفته از شرق دشت ساکاریا تا مرزهای گرجستان امتداد می یابد. این منطقه ازجهت وسعت در میان دیگر مناطق کشور در ردیف سوم قرار دارد. فاصله بین شرق تا غرب آن نسبت به دیگر مناطق بالاترین رقم را تشکیل می دهد. به همین خاطر نیز این منطقه بالاترین میزان تفاوت ساعت...