شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منطقه شکار ممنوع ام الدبس

منطقه شکار ممنوع ام الدبس، بستان

/post-2501/

موقعیت جغرافیایی منطقه ام الدبس در اطراف جاده بستان به شهر الوان ( عبدالخان ) ، حد فاصل مزارع کشاورزی شمال رودخانه کرخه بستان و جنوب کوههای میشداغ قرار گرفته است .این منطقه از شرق به تپه ماهورهای چزابه در نزیکی مرز عراق منتهی می شود . فاصله زمینی جنوبی ترین نقطه منطقه تا شهر بستان ،...