شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منطقه شکار ممنوع اژدها بلوچ

منطقه شکار ممنوع اژدها بلوچ، رشت

/post-2498/

منطقه شکار ممنوع اژدها بلوچ در استان گيلان از تاريخ يكم تير ماه سال 1391 به مدت 5 سال شکار ممنوع اعلام گردید. اين منطقه در مختصات جغرافيايي طول شرقي ً46 َ50 ْ49 ـ ً15.6 َ49 ْ49 و عرض شمالي ً59.2 َ24 ْ37 ـ ً23 َ23 ْ37 قرار دارد. حدود اربعه منطقه عبارتند از شمالاً: به روستاهاي اژدها بلوچ و...