شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منطقه شکار ممنوع جزیره اسلامی

منطقه شکار ممنوع جزیره اسلامی

/post-2527/

جزیره اسلامی به عنوان بزرگترین جزیره از مجموع جزایر دریاچه ارومیه که پارک ملی و ذخیره گاه بیوسفر شناخته میشود محسوب شده که با داشتن هفت ابادی تنها منطقه مسکونی این مجموعه بوده که تحت تاثیر دخالتهای انشانی قرار گرفته است . این شبه جزیره با داشتن مناظر و چشم انداز های بدیع و کوهستانهای صخره...