شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منطقه شکار ممنوع خراسانلو

منطقه شکار ممنوع خراسانلو، تاکستان

/post-2538/

منطقه شكار ممنوع خراسانلو با منطقه حفاظت شده باشگل تاكستان همجوار مي باشد و در بين 49درجه و 5 دقيقه تا 49 درجه و33 دقيقه طول شرقي و 36 درجه و6 دقيقه تا 36 درجه و 26 دقيقه عرض شمالي واقع شده است.وسعت منطقه 70157هكتار مي باشد. حداقل ارتفاع 1550 متر و حداكثر 2971 متر و دامنه تغييرات ارتفاعي...