شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منطقه شکار ممنوع دره باغ

منطقه شکار ممنوع دره باغ، بوانات

/post-2547/

موقعیت جغرافیایی در شمال استان فارس ما بین N3033 تا N3101 عرض شمالی و E5254 تا E5343 طول جغرافیایی قرار گرفته است. حداکثر ارتفاع: ۲۸۵۹ متر حداقل ارتفاع: ۱۴۵۰ متر وسعت منطقه: ۱۴۰۰۰۰ هکتار حدود چهارگانه منطقه دره باغ شمال: از ده عرب و روستای رستم آباد در امتداد دامنه کوه همباس و کوه پوزه...