شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منطقه شکار ممنوع زاگرس مرکزی

منطقه شکار ممنوع زاگرس مرکزی

/post-2557/

منطقه شکار ممنوع زاگرس مرکزی با وسعت 2500000 هکتار تقریباً تمامی استان چهارمحال‌ و‌ بختياری، مناطق وسيعی از استان کهگیلویه ‌و‌ بويراحمد، قسمت اعظم اقليد و مرودشت در استان فارس و سميرم در استان اصفهان را در بر می‌گيرد. این بخش از زاگرس که ارتفاع متوسط آن حدود 2500 متر است مرتفع ترین کوهستان...