شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع عزیز آباد

منطقه شكار ممنوع عزيز آباد، کلاله

/post-2484/

اين منطقه در24 كيلومتري شرق شهرستان كلاله واقع در شمال شرقي استان گلستان با وسعت 195330 هكتار مي باشد كه در طول جغرافيايي 55،35 تا55،51 درجه و عرض جغرافيايي 37،30 تا37،41 درجه قرار دارد. اين منطقه در24 كيلومتري شرق شهرستان كلاله واقع در شمال شرقي استان گلستان با وسعت 195330 هكتار مي باشد...