شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع قازانقایه

منطقه شكار ممنوع قازانقايه، مراوه تپه

/post-2485/

قازانقايه در دور ترين نقطه ناحيه شرقي استان گلستان، در بخش مراوه تپه، قرار دارد. از ناحيه شرقي با استان خراسان شمالي حدود 40 کيلومتر و نيز با ترکمنستان حدود 30 کيلومتر مرز مشترک دارد. از نظر آب و هوايي در منطقه پاليزان خشک و بياباني و در ناحيه راسه و آق چشمه سرد و مرطوب است. مساحت کل اين...