شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع میشو داغ

منطقه شكار ممنوع میشو داغ، شبستر

/post-2492/

رشتة کوهستانى ميشوداغ ، با امتداد خاورى- باخترى و در حدفاصل دشت مرند و جلگة شبستر، در شمال باختر ايران واقع شده است. واحدهاى توپوگرافى و زمين شناسى منطقه به وسيلة گسل شمالى ميشو و گسلهاى ديگر، که در جهت خاورى- باخترى کشيده شده‌اند، از همديگر جدا مى‌شوند. دامنة شمالى اين کوهستان، سرچشمة...