شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع چاه نفت

منطقه شکار ممنوع چاه نفت، داراب

/post-2530/

موقعیت جغرافیایی این منطقه با وسعت ۹۰۰۰۰ هکتار بین طول جغرافیایی E5520 تا E5533 و عرض جغرافیایی N2759 تا N2804 در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب شرقی داراب و در مجاورت جاده داراب به بندر عباس واقع شده است. پوشش گیاهی بنه ،قیچ،بادام وحشی ،تنگرس،درمنه،شقایق وحشی،ارس،کیکم و گیاهان خانواده گندمیان....