شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع گرده قیط و ممیند

منطقه شکار ممنوع گرده قیط و ممیند، نقده

/post-2580/

منطقه شکار ممنوع گرده قیط و ممیند در مختصات جغرافیایی N370042 E454318 در استان آذربایجان غربی واقع است. تالابی با نیزارهای وسیع می باشد که همه ساله تعداد بیشماری از پرندگان آبزی از گونه های مختلف در این منطقه زیست، تخم گذاری و زاد و ولد می نمایند. این تالاب در مصب رودخانه گدار واقع است....