شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه شکار ممنوع گمیشان

منطقه شكار ممنوع گميشان، بندر ترکمن

/post-2489/

تالاب گميشان به صورت نوار نسبتاً باريكي است كه با جهت شمالي جنوبي در امتداد سواحل جنوب شرقي درياي خزر قرار دارد. تالاب گميشان با بندر تركمن در حدود 24 كيلومتر فاصله دارد. مختصات : E 57 و53 N, 11 و 37 مساحت : 17700 هكتار ارتفاع : 27 متر پايين تر از سطح آبهاي آزاد بخشي از تالاب به وسعت 14...