شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

منطقه مرمره ترکیه

منطقه مرمره تركيه

/post-6600/

منطقه مرمره، حکم پلی بین شبه جزیره بالکان و آناطولی را دارد. اروپا و آسیا در این منطقه بهم متصل می گردند. این منطقه با مساحت ۶۷ هزارکیلومتر مکعب خود، ۵/۸ درصد از مساحت کل ترکیه را تشکیل می دهد. نام خود را از دریایی که کاملاً در خاکش محصور مانده و از طریق تنگه ها به دریای سیاه و دریای اژه...