شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

منقار پروانه

منقار پروانه

/post-1249/

پراكندگي جهاني اين پروانه از شمال آفريقا تا خاور دور مي باشدكه در ايران براي اولين بار 126 سال پيش توسط كريستوف از شاهرود گزارش گرديد. لاروها به صورت اجتماعي زندگي كرده و از درخت داغداغان تغذيه مي كنند. طبقه بندی فارسی : منقار پروانگان طبقه بندی انگلیسی: Lybetheidae نام فارسی: منقار پروانه...