شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

مهاجرت

مهاجرت و انواع آن

/post-6778/

● تعریف مهاجرت مهاجرت واژه‌ای است که برای انواع حرکات جمعیتی بین قلمروها که منجر به تغییر دائم با نیمه دائم مکان سکونت شود. واژه مهاجرت در فرهنگ فارسی معین به معنی از موطن خود بجایی دیگر انتقال کردن، آمده است. همچنین در لغت نامه دهخدا به معنی ترک دیار گفتن و در مکان دیگر اقامت کردن...

زندگی در پس هیچستان

/post-6775/

مهاجرت، جدا از نابسامانی‌ها و مشکلات فراوانش، زمانی به عنوان یک آسیب جدی مطرح می‌شود که بدانیم مهاجرت وسیله‌ای برای آزار مهاجران، به دست کارفرمایان است. کار طاقت‌فرسا، سوء استفاده‌های مختلف اعم از جنسی، فیزیکی، روحی- روانی و... عدم دسترسی به یک وعده غذای کامل، ‌بیماری و در اختیار نداشتن...

نگاهی به مهاجرت

/post-6758/

مهاجرت نخبگان و متخصصان که در ادبیات مربوطه از آن به (فرار مغزها) تعبیرمی‌شود نوع خاصی از مهاجرت است که کنکاش در تعاریف و انواع آن، حدود و ثغور تعریف دقیق و جامع آن را به دست خواهد داد. مهاجرت عبارت است از تغییر دائمی یا نیمه ‌دائمی مسکن، بدون هیچ محدودیتی در مورد فاصله‌ی حرکت و ماهیت...

مهاجرین شهری و هویت قومی

/post-6413/

با آغاز دوره سرمایه‌داری، شکل تولید و سبک زندگی تغییر کرده و متعاقب آن مهاجرت به مناطق اقتصادی‌تر که وضع مطلوب تولید و امکانات جذب روستانشینان را داشتند، به وجود آمد و در نتیجه تراکم و تغییرات بافتی به معنای امروزی آن پدید آمد. ‌در این راستا بیش از آنکه جنبه‌های اقتصادی و جغرافیای شهری...

جهانی سازی و مهاجرت

/post-6237/

پدیده مهاجرت قدمتی به طول تاریخ بشر دارد، حتی آبا و اجداد ما «ایرانیان» و نیز آبا و اجداد بسیاری از ملل- بنابر ادعاهای باستان شناسان اقوام مهاجر هستند، در مورد ایرانیان آبا و اجداد ما آریاهایی هستند که از جانب سیبری به سمت فلات قاره ایران کوچیده‌اند. (-۱ ) آنچه در این امر حائز اهمیت...

بررسی روند مهاجرت در کشور

/post-6232/

اگر چه باروری و مرگ و میر میزان رشد جمعیت (رشد طبیعی) را تعیین می‌کنند، اما اندازه جمعیت به جابه‌جایی جمعیت نیز (فرآیندی که از طریق آن مردم، مناطق جغرافیایی مشخص را ترک کرده یا به آن وارد می‌شوند) وابسته است. ‌ مهاجرت به عنوان یک واقعه تاثیرگذار بر رشد و تغییر جمعیت، تنها به خاطر ابعاد...

بی گدار به آن ورآب نزنید

/post-6142/

نیمه پنهان مهاجرت در گفتگو با دکتر سید وحید شریعت و بدری السادات بهرامی حتما شما هم در میان خانواده و دوستان خود افرادی را می‌شناسید که مدتی است مهاجرت کرده‌اند و به اتفاق خانواده‌شان از ایران رفته‌اند؛ یا شاید کسانی را بشناسید که در تدارک چنین سفری هستند و برای رفتن آماده می‌شوند. لزومی...

زنگ خطر حاشیه نشینی به صدا درآمد

/post-6086/

از مهاجرت تا حاشیه نشینی مارکس،درباره انسانی سخن گفت که در کلبه کوچکی می زیست و احساس خوشبختی می کرد، تا آن که همسایه اش در کنار کلبه او کاخی بنا کرد. از همان زمان، کلبه نشین احساس محرومیت کرد. همین مثالی که از مارکس نقل شد می تواند به زمان حال نسبت داده شود. کلبه نشین همان حاشیه نشین یا...

بررسی علل مهاجرت به کشورهای دیگر

/post-6000/

فناوری های جدید، علا وه بر این که برتوان رقابت کشورها درصحنه اقتصاد بین الملل می افزاید، موجب افزایش قدرت نظامی و دفاعی آنها نیز خواهد بود. اما در کانون این امر «امنیت نیروی انسانی» نهفته است. در رقابت سختی که در جریان جهانی شدن اقتصاد جریان دارد، امنیت علمی، امنیت اقتصادی و امنیت اطلا...

عوامل مؤثر در مهاجرتهای روستا شهری

/post-5910/

سابقه پدیده مهاجرت به تاریخ عمر بشر بازمی گردد. انسان اولیه همواره مهاجرت و جابه جایی های مکانی را یگانه راهبرد و راه حل گریز از مصائب و مشکلات خود دیده است. گرد آوری خوراک و امنیت جانی از جمله عواملی بودند که بشر اولیه را ترغیب به مهاجرت می کردند . در طول تاریخ ، شکل مهاجرت بر حسب زمان و...

12»